Estepharma'da Kariyer

Sürekli değişim ve yenilikler peşinde koşan ESTEPHARMA® Group International Dünyada ve yaşadığımız rekabet koşulları içinde sektörde alanında en iyi olmayı hedeflemiştir. Bu amaçla insan kaynakları konusunda; en üst düzeyde bilgi sahibi olan, yeteneklerini sürekli geliştiren teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve sorgulayan kadroya sahip olmanın eğitimle geliştirileceği bilinciyle, grup içi ve grup dışı eğitim planlamasına özel önem vermiştir. Bunun sonucu olarak iş yaptığımız alanlarda elde edilen verimlilik bu güne kadar aynı sektörlerde yaratılan ölçeklerin üstüne çıkmıştır.

Başarımızın temelini Milli inovasyon ve çalışanlarımızın yetenekleri oluşturmaktadır.