Kurumsal Yönetim

Ortaya çıkan Global bazdaki bazı finansal krizlerin arkasındaki en önemli nedenlerden bir tanesi, işletmelerin kurumsal yönetim faaliyetlerinin yetersizliği ve öneminin kavranamamış olmasıdır. İyi bir kurumsal yönetimin başlangıçta, mikro bazda işletme çapında daha sonra ülke genelinde yarar sağlayacağı mutlaktır. ESTEPHARMA® Group International kurumsal yönetim uygulamalarını en az finansal performans kadar önemli bulmakta, performansını arttırmak için yönetim sistemlerine bağlı kalmaktadır.